Handelsbetingelser, cookie- og privatlivspolitik

Vilkår for leje af en sæsonplads på Blushøj Camping.
 1. Vognen kan benyttes i lejeperioden af de personer, som er skrevet på navnelisten.
 2. Lejeperioder og priser fremgår af prislisten.
 3. Ved bestilling af sæsonpladsen betales et depositum på 1.500 kr.
 4. Restbeløbet betales senest ved sæsonstart.
 5. Prisen dækker 6 personer iht. listen Ekstra personer kan skrives på mod betaling, se prislisten.
 6. Personer udover de på listen, betaler almindeligt overnatningsgebyr.
 7. Overnattende gæster og dagsgæster skal anmeldes ved ankomst i informationen inden de går ind på pladsen.
 8. Dagsgæster betaler almindelig gæstebillet og skal parkere på P-pladsen.
 9. Der er mulighed for at købe et gæstekort, som dækker alle dagsgæster i sæsonen.
 10. Der er mulighed for at lave forskellige tilvalg f.eks. forlænge en forsæson, eller tilkøbe en eftersæson samt vinteropbevaring.
 11. Alle campingvogne skal være indregistreret med nationale nummerplader. Alternativt kan der monteres en Grøn Plade, som hvert år fornyes med et årsmærke. Både Grøn Plade og Årsmærke skal bestilles ifm. med udfyldelsen af navnelisten
 12. Det er ikke muligt at forlænge en A-forårsplads med mere end de tilkøbte uger.
 13. Sæsonprisen inkluderer ikke el. El afregnes efter forbrug en gang om måneden. El-måler udleveres når vognen opstilles. Som sikkerhed for el-måleren betales 550 kr. i depositum når denne udleveres. Tilbagebetaling af depositum sker ifm. med sidste måned strømafregning ifm. at vognen fjernes og senest d. 29/9 kl. 11:00 Prisen for el fremgår af prislisten.
 14. Sæsonpladsen kan ikke overdrages eller fremlejes til andre.
 15. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke er tilladt.
 16. Lejeren er ansvarlig for at campingpladsens reglement overholdes, samt at der til stadighed er renholdt, ryddeligt og slået græs på det anviste område.
 17. Græsset bagved og omkring campingvogn og fortelt skal I selv slå minimum hver 14. dag. Hvis I ikke selv har en græsslåmaskine, er der mulighed for at låne en hos os. Henvend Jer blot i kiosken/informationen, vi sørger løbende for at der er benzin på den.
 18. Afklippet græs skal ikke i containeren, affaldsstativerne eller smides i buske eller på skråningerne. Hvis I benytter græsopsamling, skal denne tømmes på et anvist sted.
 19. På campingpladsen har vi affaldssortering med beholdere og container for: - Pap/Papir - Glas/Flasker - Metal/Dåser - Rent plast og emballage - Restaffald til forbrændning    o Madrester    o Hundeposer    o Pizzabakker    o o.l. Andre genstande som fx presenninger, tæpper, møbler, telte mm. skal afleveres på genbrugsstationen på Hans Winthers Vej, Ebeltoft.
 20. Afstanden mellem telt / campingvogn / læsejl skal af hensyn til brandfaren være mindst 3 meter, og det er derfor vigtigt at man placerer sit telt / campingvogn / læsejl mindst 1,5 meter fra skelpæle.
 21. Fibertex, presseninger o.l. må maksimalt gå 10 cm udenfor forteltet.
 22. Når enheden er ubeboet skal læsejl, hundehegn, opbevaringstelte/garagetelte og alle andre telte end forteltet skal tages ned.
 23. Det er muligt at opstille et enkelt opbevaringstelt/garagetelt ved campingvognen, meddeles herom skal gives ifm. udfyldelsen af navnelisten. Teltet skal sikres med 2 stormstropper. Efter opstilling skal teltet besigtiges af lejrchefen.
 24. Hunde er velkomne, men skal føres i kort snor og efterladenskaber samles op. Husdyr er ikke tilladt indendørs i servicebygninger og information/kiosk.
 25. Bommen er lukket fra kl. 22:30 til kl. 7:00. I denne periode er al motorkørsel på pladsen ikke tilladt.
 26. Benyttelse af swimmingpool, legeplads, boldbaner, moon-cars samt lejede cykler mm. sker på eget/forældrenes ansvar
Læs også vores oplysninger om brug af cookies her